دیدی سخت نیست

دیدے ڪﮧ سخت نیست تنها بدون من دیدے صبح مےشود شب ها بدون من این نبض زندگے بـے وقفـﮧ میزند ... فرقے نمےڪند با من ... بدون من دیروز گرچـﮧ سخت ...! امروز همـ گذشت ... طورے نمےشود فردا بدون من!تنها نشسته ام... چای مینوشم، و بغض می کنم ! هیچکس مرا به یاد نمی آورد ! این همه آدم، روی کهکشان به این بزرگی ! و من ... حتی آرزوی یکی نبودم ...

 

دلم میخواهدکسی باشد… آنقدر برایش کسی باشم… که دنبال کس دیگرنباشد…

/ 165 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
aiman

مرسی که هستی و هستی را رنگ می‌‌آمیزی هیچ چیز از تو نمی‌خواهم فقط باش فقط بخند فقط راه برو... نه، راه نرو می‌ترسم پلک بزنم دیگر نباشی. دوست داشتن تو زیباترین گلی ا‌ست که خدا آفریده! گفته بودم؟

aiman

خــاطــرات نــه ســر دارنــد و نــه تــه … بــی هــوا مــی آیــنــد تــا خــفــه ات کــنــنــد . . . مــیــرســنــد گــاهــی وســط یــک فــکــر . . . ! گــاهــی وســط یــک خــیــابــان . . . ســردت مـــیـــکــنــنــد . . . داغــت مـــیـــکــنــنــد . . . رگ خــوابــتـــ را بــلــدنــد . . . زمــیــنــت مــیـــزنــنــد . . . خــاطــرات تــمــام نـــمــیـــشـــونـــد . . . تـــمـــامــت مـــیـــکــنــنــد

aiman

خــاطــرات نــه ســر دارنــد و نــه تــه … بــی هــوا مــی آیــنــد تــا خــفــه ات کــنــنــد . . . مــیــرســنــد گــاهــی وســط یــک فــکــر . . . ! گــاهــی وســط یــک خــیــابــان . . . ســردت مـــیـــکــنــنــد . . . داغــت مـــیـــکــنــنــد . . . رگ خــوابــتـــ را بــلــدنــد . . . زمــیــنــت مــیـــزنــنــد . . . خــاطــرات تــمــام نـــمــیـــشـــونـــد . . . تـــمـــامــت مـــیـــکــنــنــد

aiman

ﺍﮔﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ.... اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﻡ ﺑﻮﺩﻥ...!!! اﮔﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻮﺩ... ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮ ﺫﺍﺗﻢ ﺑﻮﺩ....!!! اﮔﻪ ﺑﺮﺩﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻮﺩﯼ... ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﻫﻢ ﻗﺪ ﺧﻮﺩﻡ ﺷﯽ....!!! ﺍﮔﻪ ﺗﮏ ﭘﺮ ﺑﻮﺩﻡ... ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﭘﺮﯾﺪﻥ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮﺩﻡ , ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨوﺎﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﭙﺮﻡ....!!! ﺍﮔﻪ ﺩﻟﻤﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻮ... ﺩﺍﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺗﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﯼ , ﺩﻟﻢ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﻤﯿﺸﺪ....!!! اﮔﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ... ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺗﻮ ﺷﺎﺥﺑﻮﺩﯼ , ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﺑﻮﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺬﺍﺷﺘﻢ....!!! خلاصه مرامم بیشتر از این حرفاس ! زیادی به خودت نناز !:D

aiman

اسمش نه عشق است… نه علـاقه… نه عادت…! حماقت محض است… دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست...

aiman

این روزها کســـــــی به خودش زحمــــــــــت نمی دهد یک نفــــــر را کشـــــــــــف کند ! زیبایــــــــی هایش را بیـــــرون بکشــــــــد ... تلخـــــــی هایش را صبر کند ... آدمهـــــــــای امروز، دوســـــــــــت های کنســـــــروی می خواهند! یک کنسرو که درش را باز کنند و یک نفر شیــــرین و مهربان از تویــــش بپرد بیــــــرون! و هی لبخنــــــــــد بزنــــــــد و بگـــــــــــوید: "حـــــــق با تــــــــــوست"

aiman

کــاش بــه خـودمـان قــول بـدهیـــم وقــتـی عــاشـق شـویــم کــه ” آمــاده ایـم “ نــه وقــتـی کــه ” تـنهـــائیـم”

aiman

خدایا...!!!جای سوره ای به نام " عشق " در قرآنت خالی ست که اینگونه آغاز میگردد : و قسم به روزی که قلبت را می شکنند . . . و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت..........................

aiman

گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . . اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . . وَ حآل هــَم کِه گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . . زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . . وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی گریـــه کنی . . .

aiman

چــرا آدمـــا نمیـــدونن بعضــــــــی وقتهــــا خـــــداحافـــــظ یعنـــــــی : " نــــــــــــــــذار برم " یعنـــــــی بــرم گــــردون سفــــت بغلـــــم کـــن ... ســـــرمو بچـــــسبـــون به سینــــه ت و بگــــــو : "خدافــــظ و زهــــر مـــار بیخــــــود کــــردی میگی خدافـــــظ مگـــــه میـــذارم بــــری؟!! مــــــگه الکیــــــــه!!