شیخ محمد بهاری

شعر رو از کتاب شیخ محمد بهاری در آوردمش بیرون قشنگه 
(من تورکم اونی بونی بولمرم)
دنیاده حق سنی منه ویرسون جزا گونی
قوی ایله سون بهشتده غلمان مضایقه
من دین و دل نه نوعلیه سندن اسیر گیوم
ترسا یه دینین ایتمدی صنعان مضایغه 
معنی :
خداوند در دنیا تو را به عنوان پاداش به من دهد.بگذار ک غلمان در بهشت از ما مضایغه کند
من چگونه دین و دلم را به تو ندهم.در حالی که شیخ صنعان دینش را از یک دختر ترسا دریغ نداشت
برای دوستان فارس زبان معنی که خودم بتونم بکنم اینجوری میگم که ؛
دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را

 

/ 1 نظر / 60 بازدید
آسمان

سلام.شیخ محمد بهاری؟! شما ترکی هم بلدید؟ زیبا بود.