هر شبـــ

ﻫـــــﺮ ﺷـــــﺐ ... ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯿـــــﺖ ﺭﺍ ﺩﻋـــــﺎ ﻣﯿﮑﻨـــــﻢ ... ﻭﻟـــــﯽ ... ﻓﻘـــــﻂ " ﺧــــــــــﺪﺍ " ﻣﯿﺪﺍﻧـــــﺪ ... " ﺣﺴـــــﺎﺩﺕ " ﺍﻣﺎﻧــــــــــﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﯾــــــــــﺪﻩ !......

/ 10 نظر / 26 بازدید
zeinab

[گل] verrrrrryyyyyyy gooood

khadijeh

پیش صداقت در انتخاب واحد زندگی نیاز همه درسهاست!!! ـــــــــــــــــــــــــــ آپم بدو بیا

زهرا

مثل همیشه عالییییییییییییییییییی...

roshanak

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطراتم را چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگونه برایت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنویسم که با هر بار نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوشتن دفتر خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطراتم خیس مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیشود """"

فریا

http://www.shahrsakhtafzar.com/fa/news/cpus/3349-amd-s-x86-zen-architecture

mahdie

کنم هرشب دعایی کز دلم بیرون شود مهرش ولی اهسته میگویم الهی بی اثر باشد...

آسمان

سلام.به اون حسادت فکر نکن بذار قلبت زلال عشق بمونه فقط به زیبایی اون دعای خوشبختی برای اون فکر کن.عشق جز زیبایی نیست.[گل]

Fata

در عـــمق چت کردن هایش حس سردی پيدا بود. ديگر عـــطر نـــفس هايش بوي عشـــقمان را نمـــيداد... براي بي اعتـــنايي هايش دليـــل هاي کودکانـــه مي آورد: " خـــوابم مـــياد... خســـته ام...سرم درد میکند..." من زود باور هـــم باور ميـــکردم چون با تمام وجـــود باورش داشتم: " اســـتراحت کن گـــل من... مزاحـــم نميـــشم...فردا میچتیم..." رفت که اســـتراحت کـــند... ولی استراحتش چت کردن با عشق جدیدش بود... دیگه سر دردش را او آرام میکند... رفـــت که رفـــت که رفـــت.... رفت که چت کند با عشق جدیدش... و من ماندم و یک دنیا سردرد بدون آرامش... و پیام هایی که دیگر read نشد...

آسمان

عاشقی و حسادت..؟؟؟!![تعجب] این دو تا با هم همخونی نداره ها [سوال]

زری...

خوش ب حال عشقت..[ناراحت]